VNPost

VNPost Sóc Trăng. Bưu cục và điểm nhận VNPost đơn hàng tại Sóc Trăng, Sóc Trăng

Tìm kiếm địa điểm bưu cục VNPost Sóc Trăng, Sóc Trăng và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của VNPost Sóc Trăng, Sóc Trăng gần bạn.

VNPost Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. CS490570962VN

VNPost gần nhất - VNPost Near Me


Gửi đơn hàng từ Sóc Trăng, Sóc Trăng bằng VNPost hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng VNPost sang Sóc Trăng, Sóc Trăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số VNPost. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng VNPost Sóc Trăng, Sóc Trăng miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng VNPost Sóc Trăng, Sóc Trăng Kiểm tra tình trạng đơn hàng của VNPost ở tất cả các bưu cục tại Sóc Trăng, Sóc Trăng bởi VNPost Sóc Trăng, Sóc Trăng làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

[951329] Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 8 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´481, Đường Lê Duẩn, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951578] Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 7 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´360, Đường Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951591] Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 9 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´1035, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951656] Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 2 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´149, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951657] Điểm BĐVHX BĐ-VHX Phường 2 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´603, Hẻm 538, Đường Quốc Lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: 0919730999)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954251] Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 5 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´01, Đường Kinh 30/4, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954275] Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 6 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´245, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954276] Đại lý bưu điện Đại lý bưu điện khu vực phường 7 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´207, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: 0939868554)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954280] Bưu cục cấp 3 KHL Sóc Trăng - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: 02993614939)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954281] Bưu cục văn phòng TT KTVC - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Sóc Trăng


banner