VNPost

VNPost Mỹ Xuyên. Bưu cục và điểm nhận VNPost đơn hàng tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Tìm kiếm địa điểm bưu cục VNPost Mỹ Xuyên, Sóc Trăng và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của VNPost Mỹ Xuyên, Sóc Trăng gần bạn.

VNPost Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. CS490570962VN

VNPost gần nhất - VNPost Near Me


Gửi đơn hàng từ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng bằng VNPost hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng VNPost sang Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số VNPost. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng VNPost Mỹ Xuyên, Sóc Trăng miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng VNPost Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Kiểm tra tình trạng đơn hàng của VNPost ở tất cả các bưu cục tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng bởi VNPost Mỹ Xuyên, Sóc Trăng làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

[953000] Bưu cục cấp 2 Mỹ Xuyên - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Sô´05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993852599)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953122] Đại lý bưu điện Khu 1 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993853377)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953150] Bưu cục cấp 3 Thạnh Quới - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Qưới, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993894015)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953170] Điểm BĐVHX Tham Đôn - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993851677)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953200] Điểm BĐVHX Hòa Tú 1 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993895000)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953220] Điểm BĐVHX Gia Hòa 1 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hoà 1, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993890801)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953248] Điểm BĐVHX Gia Hòa 2 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Bình Hoà, Xã Gia Hoà 2, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993.890077)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953268] Điểm BĐVHX Ngọc Đông - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Hoà Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993855866)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953280] Bưu cục cấp 3 Ngọc Tố - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993855400)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[953300] Điểm BĐVHX Hòa Tú 2 - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Dương Kiển, Xã Hoà Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993896800)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Mỹ Xuyên


banner