VNPost

VNPost Ngã Năm. Bưu cục và điểm nhận VNPost đơn hàng tại Ngã Năm, Sóc Trăng

Tìm kiếm địa điểm bưu cục VNPost Ngã Năm, Sóc Trăng và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của VNPost Ngã Năm, Sóc Trăng gần bạn.

VNPost Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. CS490570962VN

VNPost gần nhất - VNPost Near Me


Gửi đơn hàng từ Ngã Năm, Sóc Trăng bằng VNPost hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng VNPost sang Ngã Năm, Sóc Trăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số VNPost. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng VNPost Ngã Năm, Sóc Trăng miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng VNPost Ngã Năm, Sóc Trăng Kiểm tra tình trạng đơn hàng của VNPost ở tất cả các bưu cục tại Ngã Năm, Sóc Trăng bởi VNPost Ngã Năm, Sóc Trăng làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

[954020] Bưu cục cấp 3 Long Tân - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Tân Lập B, Xã Long Tân, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 02993870555)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954046] Điểm BĐVHX Long Bình - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 02993899511)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954050] Bưu cục cấp 3 Tân Long - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Long Thạnh, Xã Tân Long, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 02993899100)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954060] Điểm BĐVHX Mỹ Quới - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Qưới, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 02993868600)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954070] Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ngã Năm - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 02993869300)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954085] Điểm BĐVHX Mỹ Bình - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 02993868400)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954090] Điểm BĐVHX Vĩnh Biên - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 0915759628)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954100] Bưu cục cấp 2 Ngã Năm - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 02993869300)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954110] Điểm BĐVHX Vĩnh Quới - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Qưới, Thị xã Ngã Năm (ÐT: 02993869670)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954131] Bưu cục văn phòng Bưu điện Ngã Năm - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Đường Mai Thanh Thế, Phường 1, Thị xã Ngã Năm (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Ngã Năm


banner