VNPost

VNPost Thạnh Trị. Bưu cục và điểm nhận VNPost đơn hàng tại Thạnh Trị, Sóc Trăng

Tìm kiếm địa điểm bưu cục VNPost Thạnh Trị, Sóc Trăng và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của VNPost Thạnh Trị, Sóc Trăng gần bạn.

VNPost Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. CS490570962VN

VNPost gần nhất - VNPost Near Me


Gửi đơn hàng từ Thạnh Trị, Sóc Trăng bằng VNPost hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng VNPost sang Thạnh Trị, Sóc Trăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số VNPost. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng VNPost Thạnh Trị, Sóc Trăng miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng VNPost Thạnh Trị, Sóc Trăng Kiểm tra tình trạng đơn hàng của VNPost ở tất cả các bưu cục tại Thạnh Trị, Sóc Trăng bởi VNPost Thạnh Trị, Sóc Trăng làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

[952700] Bưu cục cấp 2 Thạnh Trị - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Đường QUỐC LỘ 1 A ẤP 2, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993867111)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952720] Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thạnh Trị - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Đường QUỐC LỘ 1 A ẤP 2, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993867111)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952730] Điểm BĐVHX Tuân Tức - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Trung Hòa, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993866018)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952760] Điểm BĐVHX Lâm Kiết - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993853560)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952770] Điểm BĐVHX Thạnh Tân - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp B1, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993899139)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952801] Điểm BĐVHX VHX Thạnh Trị - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993867180)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952810] Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993868100)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952830] Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993898998)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952849] Điểm BĐVHX Châu Hưng - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Kinh Ngay 2, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952882] Bưu cục văn phòng Bưu điện Thạnh Trị - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp 1, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Thạnh Trị


banner