VNPost

VNPost Châu Thành. Bưu cục và điểm nhận VNPost đơn hàng tại Châu Thành, Sóc Trăng

Tìm kiếm địa điểm bưu cục VNPost Châu Thành, Sóc Trăng và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của VNPost Châu Thành, Sóc Trăng gần bạn.

VNPost Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. CS490570962VN

VNPost gần nhất - VNPost Near Me


Gửi đơn hàng từ Châu Thành, Sóc Trăng bằng VNPost hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng VNPost sang Châu Thành, Sóc Trăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số VNPost. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng VNPost Châu Thành, Sóc Trăng miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng VNPost Châu Thành, Sóc Trăng Kiểm tra tình trạng đơn hàng của VNPost ở tất cả các bưu cục tại Châu Thành, Sóc Trăng bởi VNPost Châu Thành, Sóc Trăng làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

[950100] Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Sóc Trăng - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993822250)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952330] Bưu cục cấp 3 Bố Thảo - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Châu Thành, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993836034)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952350] Bưu cục cấp 3 An Trạch - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993833000)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952390] Điểm BĐVHX Thiện Mỹ - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993817299)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954310] Bưu cục cấp 2 Châu Thành - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993835151)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954330] Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Thành - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993835400)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954342] Bưu cục văn phòng Bưu điện Châu Thành - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954366] Điểm BĐVHX Thuận Hòa - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Trà Canh B, Xã Thuận Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954430] Điểm BĐVHX Phú Tâm - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Thọ Hòa Đông A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993839699)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[954448] Điểm BĐVHX Hồ Đắc Kiện - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Xây Đá A, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993505052)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Châu Thành


banner