VNPost

VNPost Kế Sách. Bưu cục và điểm nhận VNPost đơn hàng tại Kế Sách, Sóc Trăng

Tìm kiếm địa điểm bưu cục VNPost Kế Sách, Sóc Trăng và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của VNPost Kế Sách, Sóc Trăng gần bạn.

VNPost Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. CS490570962VN

VNPost gần nhất - VNPost Near Me


Gửi đơn hàng từ Kế Sách, Sóc Trăng bằng VNPost hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng VNPost sang Kế Sách, Sóc Trăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số VNPost. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng VNPost Kế Sách, Sóc Trăng miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng VNPost Kế Sách, Sóc Trăng Kiểm tra tình trạng đơn hàng của VNPost ở tất cả các bưu cục tại Kế Sách, Sóc Trăng bởi VNPost Kế Sách, Sóc Trăng làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

[952012] Bưu cục văn phòng Bưu điện Kế Sách - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952020] Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993882151)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952040] Bưu cục cấp 3 Thới An Hội - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993878222)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952050] Bưu cục khai thác cấp 2 KT Kế Sách - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993876190)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952060] Điểm BĐVHX An Lạc Tây - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993878729)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952129] Điểm BĐVHX Ba Trinh - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách (ÐT: 0946774754)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952140] Điểm BĐVHX Kế Thành - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Kinh Giữa 1, Xã Kế Thành, Huyện Kế Sách (ÐT: 0888985262)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952157] Điểm BĐVHX Kế An - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Số 1, Xã Kế An, Huyện Kế Sách (ÐT: 0945358133)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952173] Điểm BĐVHX VHX Đại Hải - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách (ÐT: 0812200099)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[952180] Điểm BĐVHX An Mỹ - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Phú Tây, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách (ÐT: 0888985259)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Kế Sách


banner