VNPost

VNPost Long Phú. Bưu cục và điểm nhận VNPost đơn hàng tại Long Phú, Sóc Trăng

Tìm kiếm địa điểm bưu cục VNPost Long Phú, Sóc Trăng và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của VNPost Long Phú, Sóc Trăng gần bạn.

VNPost Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. CS490570962VN

VNPost gần nhất - VNPost Near Me


Gửi đơn hàng từ Long Phú, Sóc Trăng bằng VNPost hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng VNPost sang Long Phú, Sóc Trăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số VNPost. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng VNPost Long Phú, Sóc Trăng miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng VNPost Long Phú, Sóc Trăng Kiểm tra tình trạng đơn hàng của VNPost ở tất cả các bưu cục tại Long Phú, Sóc Trăng bởi VNPost Long Phú, Sóc Trăng làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

[951700] Bưu cục cấp 2 Long Phú - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú (ÐT: 02993856856)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951710] Bưu cục khai thác cấp 2 KT Long Phú - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú (ÐT: 02993856856)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951726] Điểm BĐVHX Long Đức - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Lợi Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951740] Bưu cục cấp 3 Đại Ngãi - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Ngãi Hội 1, Xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú (ÐT: 02993858111)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951760] Điểm BĐVHX Song Phụng - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú (ÐT: 0836543286)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951780] Điểm BĐVHX Châu Khánh - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993840111)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951796] Điểm BĐVHX Phú Hữu - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Phú Đa, Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú (ÐT: )
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951800] Bưu cục cấp 3 Trường Khánh - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Trường Thành A, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993844753)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951820] Bưu cục cấp 3 Tân Thạnh - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Saintard, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993.840.001)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
[951840] Điểm BĐVHX Long Phú - VNPost Post Office
Kiểu Post Office
Địa chỉ Ấp Nước Mặn 1, Xã Long Phú, Huyện Long Phú (ÐT: 0949196707)
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +841900545481
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Long Phú


banner