GHTK

GHTK Sóc Trăng. Bưu cục và điểm nhận GHTK đơn hàng tại Sóc Trăng, Sóc Trăng

Tìm kiếm địa điểm bưu cục GHTK Sóc Trăng, Sóc Trăng và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của GHTK Sóc Trăng, Sóc Trăng gần bạn.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Gửi đơn hàng từ Sóc Trăng, Sóc Trăng bằng GHTK hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng GHTK sang Sóc Trăng, Sóc Trăng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số GHTK. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng GHTK Sóc Trăng, Sóc Trăng miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng GHTK Sóc Trăng, Sóc Trăng Kiểm tra tình trạng đơn hàng của GHTK ở tất cả các bưu cục tại Sóc Trăng, Sóc Trăng bởi GHTK Sóc Trăng, Sóc Trăng làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

Kho Thuận Hòa - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 69 Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Mạc Đỉnh Chi - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 435 Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, TP Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 18:00
 • tuesday: 07:30 - 18:00
 • wednesday: 07:30 - 18:00
 • thursday: 07:30 - 18:00
 • friday: 07:30 - 18:00
 • saturday: 07:30 - 18:00
 • sunday: 07:30 - 18:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Sóc Trăng - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 240, Phú Lợi, phường 2, Thành Phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 18:00
 • tuesday: 07:30 - 18:00
 • wednesday: 07:30 - 18:00
 • thursday: 07:30 - 18:00
 • friday: 07:30 - 18:00
 • saturday: 07:30 - 18:00
 • sunday: 07:30 - 18:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Mỹ Xuyên - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 74 Lê Lợi, Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 18:00
 • tuesday: 07:30 - 18:00
 • wednesday: 07:30 - 18:00
 • thursday: 07:30 - 18:00
 • friday: 07:30 - 18:00
 • saturday: 07:30 - 18:00
 • sunday: 07:30 - 18:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Trà Quýt - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Long Phú - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ tỉnh Lộ 933, Ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Đại Ngãi - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kế Sách - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Nhu Gia - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Quốc Lộ 1A, Ấp Khu 1, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Cù Lao Dung - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Đường Đoàn Thế Trung, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Sóc Trăng


banner