GHTK

Kho Cầu Ngang. GHTK Shop

Ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Bưu cục GHTK Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ Kho Cầu Ngang.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Kho Cầu Ngang - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Mở cửa
  • monday: 7:30 - 17:30
  • tuesday: 7:30 - 17:30
  • wednesday: 7:30 - 17:30
  • thursday: 7:30 - 17:30
  • friday: 7:30 - 17:30
  • saturday: 7:30 - 17:30
  • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - Kho Cầu Ngang


Tuyến đường -> Kho Cầu Ngang


banner