GHTK

Kho Phạm Ngũ Lão. GHTK Shop

61 Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Bưu cục GHTK Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ Kho Phạm Ngũ Lão.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Kho Phạm Ngũ Lão - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 61 Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Mở cửa
  • monday: 7:30 - 17:30
  • tuesday: 7:30 - 17:30
  • wednesday: 7:30 - 17:30
  • thursday: 7:30 - 17:30
  • friday: 7:30 - 17:30
  • saturday: 7:30 - 17:30
  • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - Kho Phạm Ngũ Lão


Tuyến đường -> Kho Phạm Ngũ Lão


banner