GHTK

Kho Tiểu Cần. GHTK Shop

209 Quốc Lộ 60, Khóm 3, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Bưu cục GHTK Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ Kho Tiểu Cần.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Kho Tiểu Cần - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 209 Quốc Lộ 60, Khóm 3, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Mở cửa
  • monday: 7:30 - 17:30
  • tuesday: 7:30 - 17:30
  • wednesday: 7:30 - 17:30
  • thursday: 7:30 - 17:30
  • friday: 7:30 - 17:30
  • saturday: 7:30 - 17:30
  • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - Kho Tiểu Cần


Tuyến đường -> Kho Tiểu Cần


banner