GHTK

Kho Trà Vinh. GHTK Shop

467F Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh. Bưu cục GHTK Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ Kho Trà Vinh.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Kho Trà Vinh - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 467F Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh
Mở cửa
  • monday: 7:30 - 17:30
  • tuesday: 7:30 - 17:30
  • wednesday: 7:30 - 17:30
  • thursday: 7:30 - 17:30
  • friday: 7:30 - 17:30
  • saturday: 7:30 - 17:30
  • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - Kho Trà Vinh


Tuyến đường -> Kho Trà Vinh


banner