GHTK

Kho Cù Lao Dung. GHTK Shop

Đường Đoàn Thế Trung, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng. Bưu cục GHTK Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ Kho Cù Lao Dung.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Kho Cù Lao Dung - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Đường Đoàn Thế Trung, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
  • monday: 07:30 - 17:30
  • tuesday: 07:30 - 17:30
  • wednesday: 07:30 - 17:30
  • thursday: 07:30 - 17:30
  • friday: 07:30 - 17:30
  • saturday: 07:30 - 17:30
  • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - Kho Cù Lao Dung


Tuyến đường -> Kho Cù Lao Dung


banner