GHTK

Kho Duyên Hải. GHTK Shop

Khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Bưu cục GHTK Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ Kho Duyên Hải.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Kho Duyên Hải - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Mở cửa
  • monday: 7:30 - 17:30
  • tuesday: 7:30 - 17:30
  • wednesday: 7:30 - 17:30
  • thursday: 7:30 - 17:30
  • friday: 7:30 - 17:30
  • saturday: 7:30 - 17:30
  • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - Kho Duyên Hải


Tuyến đường -> Kho Duyên Hải


banner