GHTK

Kho Trần Đề. GHTK Shop

Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng. Bưu cục GHTK Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ Kho Trần Đề.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Kho Trần Đề - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
Mở cửa
  • monday: 07:30 - 17:30
  • tuesday: 07:30 - 17:30
  • wednesday: 07:30 - 17:30
  • thursday: 07:30 - 17:30
  • friday: 07:30 - 17:30
  • saturday: 07:30 - 17:30
  • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - Kho Trần Đề


Tuyến đường -> Kho Trần Đề


banner