GHTK

GHTK Càng Long. Bưu cục và điểm nhận GHTK đơn hàng tại Càng Long, Trà Vinh

Tìm kiếm địa điểm bưu cục GHTK Càng Long, Trà Vinh và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của GHTK Càng Long, Trà Vinh gần bạn.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Gửi đơn hàng từ Càng Long, Trà Vinh bằng GHTK hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng GHTK sang Càng Long, Trà Vinh

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số GHTK. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng GHTK Càng Long, Trà Vinh miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng GHTK Càng Long, Trà Vinh Kiểm tra tình trạng đơn hàng của GHTK ở tất cả các bưu cục tại Càng Long, Trà Vinh bởi GHTK Càng Long, Trà Vinh làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

Kho Càng Long - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 306 Quốc Lộ 53, Khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, Trà Vinh
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Vũng Liêm - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ 7B, Ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Hiếu Nhơn - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ 23, Ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Trà Vinh - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 467F Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Phạm Ngũ Lão - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 61 Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Tiểu Cần - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 209 Quốc Lộ 60, Khóm 3, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Song Lộc - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 11 đường 3/2, Tổ 12, Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Cầu Kè - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Quốc Lộ 54, Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Mỏ Cày Nam - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số Nhà 1967, Quốc Lộ 60, Ấp An Vĩnh 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Tân Thanh Tây - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
Mở cửa
 • monday:
 • tuesday:
 • wednesday:
 • thursday:
 • friday:
 • saturday:
 • sunday:
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Càng Long


banner