GHTK

GHTK Bạch Thông. Bưu cục và điểm nhận GHTK đơn hàng tại Bạch Thông, Bắc Kạn

Tìm kiếm địa điểm bưu cục GHTK Bạch Thông, Bắc Kạn và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của GHTK Bạch Thông, Bắc Kạn gần bạn.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Gửi đơn hàng từ Bạch Thông, Bắc Kạn bằng GHTK hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng GHTK sang Bạch Thông, Bắc Kạn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số GHTK. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng GHTK Bạch Thông, Bắc Kạn miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng GHTK Bạch Thông, Bắc Kạn Kiểm tra tình trạng đơn hàng của GHTK ở tất cả các bưu cục tại Bạch Thông, Bắc Kạn bởi GHTK Bạch Thông, Bắc Kạn làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

Bắc Kạn - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số 297, đường 27, Tổ 4, phường Đức Xuận, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Mở cửa
 • monday: 7:00 - 21:00
 • tuesday: 7:00 - 21:00
 • wednesday: 7:00 - 21:00
 • thursday: 7:00 - 21:00
 • friday: 7:00 - 21:00
 • saturday: 7:00 - 21:00
 • sunday: 7:00 - 17:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Chợ Đồn - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ 6B, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Mở cửa
 • monday: 7:00 - 17:00
 • tuesday: 7:00 - 17:00
 • wednesday: 7:00 - 17:00
 • thursday: 7:00 - 17:00
 • friday: 7:00 - 17:00
 • saturday: 7:00 - 17:00
 • sunday: 7:00 - 17:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Ngân Sơn - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kan
Mở cửa
 • monday:
 • tuesday:
 • wednesday:
 • thursday:
 • friday:
 • saturday:
 • sunday:
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Ba Bể - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tiểu Khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Na Rì - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ Nhân Dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Bạch Thông


banner