GHTK

GHTK Ngân Sơn. Bưu cục và điểm nhận GHTK đơn hàng tại Ngân Sơn, Bắc Kạn

Tìm kiếm địa điểm bưu cục GHTK Ngân Sơn, Bắc Kạn và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của GHTK Ngân Sơn, Bắc Kạn gần bạn.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Gửi đơn hàng từ Ngân Sơn, Bắc Kạn bằng GHTK hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng GHTK sang Ngân Sơn, Bắc Kạn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số GHTK. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng GHTK Ngân Sơn, Bắc Kạn miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng GHTK Ngân Sơn, Bắc Kạn Kiểm tra tình trạng đơn hàng của GHTK ở tất cả các bưu cục tại Ngân Sơn, Bắc Kạn bởi GHTK Ngân Sơn, Bắc Kạn làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

Ngân Sơn - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kan
Mở cửa
 • monday:
 • tuesday:
 • wednesday:
 • thursday:
 • friday:
 • saturday:
 • sunday:
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Na Rì - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ Nhân Dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Ba Bể - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tiểu Khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
BC Cao Bằng - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng
Mở cửa
 • monday:
 • tuesday:
 • wednesday:
 • thursday:
 • friday:
 • saturday:
 • sunday:
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
BC Sông Hiến - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ 12, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Mở cửa
 • monday:
 • tuesday:
 • wednesday:
 • thursday:
 • friday:
 • saturday:
 • sunday:
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Chợ Đồn - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ 6B, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Mở cửa
 • monday: 7:00 - 17:00
 • tuesday: 7:00 - 17:00
 • wednesday: 7:00 - 17:00
 • thursday: 7:00 - 17:00
 • friday: 7:00 - 17:00
 • saturday: 7:00 - 17:00
 • sunday: 7:00 - 17:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Ngân Sơn


banner