GHTK

GHTK Pác Nặm. Bưu cục và điểm nhận GHTK đơn hàng tại Pác Nặm, Bắc Kạn

Tìm kiếm địa điểm bưu cục GHTK Pác Nặm, Bắc Kạn và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của GHTK Pác Nặm, Bắc Kạn gần bạn.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Gửi đơn hàng từ Pác Nặm, Bắc Kạn bằng GHTK hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng GHTK sang Pác Nặm, Bắc Kạn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số GHTK. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng GHTK Pác Nặm, Bắc Kạn miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng GHTK Pác Nặm, Bắc Kạn Kiểm tra tình trạng đơn hàng của GHTK ở tất cả các bưu cục tại Pác Nặm, Bắc Kạn bởi GHTK Pác Nặm, Bắc Kạn làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

Kho Ba Bể - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tiểu Khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Ngân Sơn - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kan
Mở cửa
 • monday:
 • tuesday:
 • wednesday:
 • thursday:
 • friday:
 • saturday:
 • sunday:
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Na Hang - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Tổ 3 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 18:00
 • tuesday: 07:30 - 18:00
 • wednesday: 07:30 - 18:00
 • thursday: 07:30 - 18:00
 • friday: 07:30 - 18:00
 • saturday: 07:30 - 18:00
 • sunday: 07:30 - 18:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Lâm Bình - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ thôn Nặm Đíp, X.Lăng Can, huyệnLâm Bình, tỉnhTuyên Quang
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 18:00
 • tuesday: 07:30 - 18:00
 • wednesday: 07:30 - 18:00
 • thursday: 07:30 - 18:00
 • friday: 07:30 - 18:00
 • saturday: 07:30 - 18:00
 • sunday: 07:30 - 18:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Hòa An - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Thị Trân Nước Hai , Huyện Hòa An , Tỉnh Cao Bằng
Mở cửa
 • monday:
 • tuesday:
 • wednesday:
 • thursday:
 • friday:
 • saturday:
 • sunday:
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Pác Nặm


banner