Nhat Tin Express

NTX - Nhất Tín Express, Tân Bình, Ho Chi Minh City. Nhat Tin Express Shop & Service Point

Đường Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam. Bưu cục Nhat Tin Express Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ NTX - Nhất Tín Express, Tân Bình, Ho Chi Minh City.

Nhat Tin Express Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. E4623411596

Nhat Tin Express gần nhất - Nhat Tin Express Near Me


NTX - Nhất Tín Express, Tân Bình, Ho Chi Minh City
Kiểu Shop & Service Point
Địa chỉ Đường Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900638080
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - NTX - Nhất Tín Express, Tân Bình, Ho Chi Minh City


Tuyến đường -> NTX - Nhất Tín Express, Tân Bình, Ho Chi Minh City

Đánh giá - Tra cứu đơn hàng

Jayden M - 2021-05-03

The service quality is good for me. They're nice and friendly. Thumb up!

Tùng Nguyễn - 2021-04-11

Very good

Vu Phan - 2021-03-11

Great!

Vlog Dc - 2021-03-21

Ok

Duy Nguyen - 2021-03-21

Ok


banner