GHTK

GHTK Cai Lậy. Bưu cục và điểm nhận GHTK đơn hàng tại Cai Lậy, Tiền Giang

Tìm kiếm địa điểm bưu cục GHTK Cai Lậy, Tiền Giang và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của GHTK Cai Lậy, Tiền Giang gần bạn.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Gửi đơn hàng từ Cai Lậy, Tiền Giang bằng GHTK hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng GHTK sang Cai Lậy, Tiền Giang

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số GHTK. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng GHTK Cai Lậy, Tiền Giang miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng GHTK Cai Lậy, Tiền Giang Kiểm tra tình trạng đơn hàng của GHTK ở tất cả các bưu cục tại Cai Lậy, Tiền Giang bởi GHTK Cai Lậy, Tiền Giang làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

Bình Phú - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Cai Lậy - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Khu Phố 3, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Long Trung - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ ấp 16, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Mỹ Phước Tây - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp Cầu Dừa, Xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Hậu Thành - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Cái Bè - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ 236G, Trương Công Định, Khu Phố 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Tân Phước - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ ĐT 865, Khu 4, Thị Trấn Tân Phước , Tỉnh Tiền Giang.
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 18:00
 • tuesday: 7:30 - 18:00
 • wednesday: 7:30 - 18:00
 • thursday: 7:30 - 18:00
 • friday: 7:30 - 18:00
 • saturday: 7:30 - 18:00
 • sunday: 7:30 - 18:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Bình Hoà Phước - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Mở cửa
 • monday: 07:30 - 17:30
 • tuesday: 07:30 - 17:30
 • wednesday: 07:30 - 17:30
 • thursday: 07:30 - 17:30
 • friday: 07:30 - 17:30
 • saturday: 07:30 - 17:30
 • sunday: 07:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Chợ Lách - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Ấp Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Vĩnh Kim - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số 89, tỉnh Lộ 876, Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Cai Lậy


banner