GHTK

GHTK Gio Linh. Bưu cục và điểm nhận GHTK đơn hàng tại Gio Linh, Quảng Trị

Tìm kiếm địa điểm bưu cục GHTK Gio Linh, Quảng Trị và điểm dịch vụ giao nhận đơn hàng của GHTK Gio Linh, Quảng Trị gần bạn.

GHTK Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK gần nhất - GHTK Near Me


Gửi đơn hàng từ Gio Linh, Quảng Trị bằng GHTK hoặc nhận các sản phẩm đơn hàng được chuyển bằng GHTK sang Gio Linh, Quảng Trị

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đơn hàng theo số GHTK. Tìm kiếm bưu cục và điểm giao hàng GHTK Gio Linh, Quảng Trị miễn phí tại đây. Ngoài ra quý khách cũng có thể tra cứu đơn hàng GHTK Gio Linh, Quảng Trị Kiểm tra tình trạng đơn hàng của GHTK ở tất cả các bưu cục tại Gio Linh, Quảng Trị bởi GHTK Gio Linh, Quảng Trị làm trung tâm phân phối sản phẩm, và đơn hàng cho khách hàng tại các khu vực sau

Gio Linh - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số 142, đường Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Mở cửa
 • monday: 7:00 - 19:00
 • tuesday: 7:00 - 19:00
 • wednesday: 7:00 - 19:00
 • thursday: 7:00 - 19:00
 • friday: 7:00 - 19:00
 • saturday: 7:00 - 19:00
 • sunday: 7:00 - 19:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Cam Lộ - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số 304, đường 2/4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Mở cửa
 • monday:
 • tuesday:
 • wednesday:
 • thursday:
 • friday:
 • saturday:
 • sunday:
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Đông Hà - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số 333, đường Lê Duẩn, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 21:00
 • tuesday: 7:30 - 21:00
 • wednesday: 7:30 - 21:00
 • thursday: 7:30 - 21:00
 • friday: 7:30 - 21:00
 • saturday: 7:30 - 21:00
 • sunday: 7:30 - 21:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Vĩnh Linh - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số 109, đường Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 17:30
 • tuesday: 7:30 - 17:30
 • wednesday: 7:30 - 17:30
 • thursday: 7:30 - 17:30
 • friday: 7:30 - 17:30
 • saturday: 7:30 - 17:30
 • sunday: 7:30 - 17:30
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Triệu Phong - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số 104, đường Lê Duẩn, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Mở cửa
 • monday: 7:30 - 19:00
 • tuesday: 7:30 - 19:00
 • wednesday: 7:30 - 19:00
 • thursday: 7:30 - 19:00
 • friday: 7:30 - 19:00
 • saturday: 7:30 - 19:00
 • sunday: 7:30 - 19:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ
Kho Hải Lăng - GHTK Shop
Kiểu Shop
Địa chỉ Số 188, đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Mở cửa
 • monday: 7:00 - 19:00
 • tuesday: 7:00 - 19:00
 • wednesday: 7:00 - 19:00
 • thursday: 7:00 - 19:00
 • friday: 7:00 - 19:00
 • saturday: 7:00 - 19:00
 • sunday: 7:00 - 19:00
Thời gian giới hạn
Số điện thoại 1900 6092
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Các bưu cục và điểm nhận đơn hàng tại Gio Linh


banner