Ninja Van

Ninja Van, Từ Liêm, Hanoi. Ninja Van Shop & Service Point

làng Phú Đô, Phu Do, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam. Bưu cục Ninja Van Bản đồ, Số điện thoại, Dịch vụ Ninja Van, Từ Liêm, Hanoi.

Ninja Van Tra cứu đơn hàng

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. NTKMP210207337

Ninja Van gần nhất - Ninja Van Near Me


Ninja Van, Từ Liêm, Hanoi
Kiểu Shop & Service Point
Địa chỉ làng Phú Đô, Phu Do, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
Mở cửa
Thời gian giới hạn
Số điện thoại +84 1900 886 877
Bản đồ Xem bản đồ Tuyến đường Mặt tiền cửa hàng
Dịch vụ

Xem bản đồ - Ninja Van, Từ Liêm, Hanoi


Tuyến đường -> Ninja Van, Từ Liêm, Hanoi

Đánh giá - Tra cứu đơn hàng

Nguyễn Kiên - 2022-11-02

The postman finished picking up the goods and did not give them to the customer to report that the customer did not receive the goods, then updated that the collection was unsuccessful to pick up the sender's goods.

Anh Tú Vi - 2022-11-01

Service is too bad, did not go to pick up the goods but dare to report that the collection was unsuccessful. Terrible business

Linh Thao - 2022-11-02

I've been waiting for days to come, but no one has contacted me

Ban Ngoc - 2022-06-06

Bên ninjavan giao hàng chán thật sự, đơn hàng thì k cập nhật, mấy hôm thấy trên app vẫn đứng im 1 chỗ. CHÊ

Vu Khanhhuyen - 2022-03-26

Pick up goods without appointment to shop before 12 noon, call to pick up. Shop appointment again 30 minutes later or 13:30 to pick it up and say no more. The shop actively brought it to the post office. Overwrought


banner